Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Leif Andreasen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Torben Petersen
Bent Jensen


Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen

Vandkvalitet Minimer

Græsted Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.
Nedenstående skema er en rapport af prøvetagningerne.

Hårheden i Græsted's vand er 16,5


Seneste vandanalyse af vandet fra Græsted Vandværk

 Dato           Prøve            Analyse

13-09-2018 Hos forbruger PDF
13-09-2018  Hos forbruger PDF
04-07-2018 Boring PDF
02-07-2018 Afgang Værk PDF
16-03-2018 Hos forbruger PDF
01-02-2018 Afgang Værk PDF
24-11-2017 Afgang værk PDF
24-11-2017 Hos forbruger PDF
20-09-2017 Afgang Værk PDF
20-09-2017 Afgang Værk PDF
08-09-2017 Hos forbruger  PDF
23-05-2017 Hos forbruger PDF 
19-05-2017 Boring  PDF
19-05-2017  Afgang Værk PDF
19-05-2017  Bundfældningstank PDF
04-04-2017 Afgang Værk PDF
11-08-2016 Hos forbruger PDF
04-05-2016 Boring PDF
04-05-2016 Boring PDF
04-05-2016 Afgang Værk PDF
04-05-2016 Afgang værk PDF 
30-04-2016 Hos forbruger PDF
16-02-2016 Afgang værk PDF
10-02-2016 Hos forbruger  PDF
09-02-2016 Hos forbruger PDF
29/12-2015 Afgang værk PDF
29/12-2015 Hos forbruger PDF
29/12-2015 Afgang værk PDF
11/08-2015 Hos forbruger PDF
23/12-2014 Afgang Værk PDF
12/09-2014 Afgang Værk PDF
27/06-2014 

Boring

PDF   
20/05-2014 Hos Forbruger PDF
31/03-2014  Afgang Værk PDF
31/03-2014 Afgang Værk PDF 
31/03-2014 Afgang Værk PDF
28/03-2014 Afgang Værk PDF 
26/03-2014  Hos forbruger PDF 
24/03-2014 Afgang Værk PDF 

Vandkvalitet - Forklaring
Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Sådan læses en vandanalyse

Copyright Rambøll Danmark A/S