Bestyrelsen Minimer

Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Leif Andreasen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Torben Petersen
Karsten Petersen


Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen

Søg ledningsplan Minimer

Klik 
her for at søge din ledningsplan

Du kan søge på adresse eller via zoomværktøjet
Copyright Rambøll Danmark A/S