Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Steen Christensen, formand
Svend Manø Jensen, næstformand
Leif Andreasen, sekretær
Finn Andreasen
Bente Anette Larsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Torben Petersen
Bent Jensen


Driftsleder: Henrik Larsen
Bogholder: Hanne Birgit Olsen

Rambøll Danmark A/S Minimer
Forside Minimer

Måleraflæsning
Græsted Vandværk foretager aflæsning af digitale målere torsdag den 3. januar 2019.
Andelshavere der ikke har fået udskiftet til digitale målere, skal fortsat aflæse manuelt.
Der er udsendt meddelelse herom til hver enkelt andelshaver.
Manuel aflæsning bør foretaget så tæt på 31. december 2018 som muligt.  

Manuel aflæsning senere end mandag den 21. januar 2019 pålægges et gebyr på kr. 200.                                                                                                                  

Ved driftsvigt
Vi orienteres hurtigst muligt her på hjemmesiden og på facebook siden "Vores Græsted"
 

Under information kan du nu se vandværkets ledningsplan. Der kan du se din egen stophane/målerbrønd.
 

Græsted Vandværk A.m.b.A.
Græsted Vandværk blev stiftet i 1903, oprindelig som et interessentselskab, på initiativ af den daværende borgerforening,
senere i 1982 blev interessentselskabet omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar. 
I 2011 blev vandværket ombygget til 2 separate vandværket for leveringssikkerhedens skyld.
Vandværket forsyner i dag 2011 forbrugere fra 4 boringer. Der udpumpes årligt ca. 175.000 kbm., svarende til ca. 520 kbm. pr. dag.
Vandværket er beliggende på Mårumvej 12D, 3230
Græsted.   

Copyright Rambøll Danmark A/S